Embriyo Genetik İncelemesi Hangi Durumlarda Önerilmektedir?

Embriyo genetik incelemesi; 5.güne ulaşmış ve yeterli olgunlukta olan embriyolardan biyopsi yöntemiyle 5-10 hücre alındıktan sonra alınan hücrelerin genetik açıdan değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

I) Anne veya baba adayında genetik problem varsa

Çiftlerden birinde bilinen  bir genetik problem varsa embriyolara genetik analiz yapılmalı. Neden genetik analiz yapıyoruz, çünkü bildiğimiz gibi bebeğin genetik temeli tamamen anneden ve babadan geliyor, eğer anne ve/veya babadan birinde problem varsa bu bebeğe de geçebilir, işte bunun önüne geçebilmek için embriyolar değerlendiriliyor ve genetiği normal olan embriyo seçilip transfer ediliyor.

II) İleri kadın yaşı

Ayrıca kadın yaşı ilerledikçe gelişen yumurtalarda genetik problem buna bağlı olarak da gelişen embriyolarda genetik anormallik görülme riski artıyor.

Genetik olarak anormal olan embriyolar tüp bebek tedavi başarısızlıklarının başında gelen nedenlerden biri olarak kabul edilmektedir.

İleri yaş kadınlarda oluşan embriyoların büyük kısmında genetik anormallik olabiliyor, bu nedenle ileri yaş hastalarımıza öneriyoruz.

III) Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarınız veya tekrarlayan düşükleriniz varsa

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları ve tekrarlayan gebelik kayıpları olan çiftlerde uygulanabilir. Çünkü bu iki durumun da önemli bir nedeni  embriyolardaki genetik anormalliklerdir.

Sonuç olarak; belirli kriterleri taşıyan çiftlerde tüp bebek tedavisi sonrasında embriyolara genetik analiz uygulamak tüp bebek tedavi başarı şansını arttırmakla beraber çiftlerin sağlıklı bir bebek sahibi olmalarını sağlayan önemli bir uygulamadır.

Similar Posts