İkili Tarama Testi

İlk trimester (İlk 3 ay) kromozomal anomali tarama testi (İkili Tarama Testi)

İkili tarama testi nedir ?

Bebeğinizde Down sendromu veya buna benzer bir kromozomal anormallik riskini saptayabilmek için yapılan anomali tarama testidir.

Bu testin farklı yerlerde farklı isimlendirilmesi gebelik sürecindeki kadınlarda kafa karışıklığına neden oluyor. “Zeka testi”, “tarama testi”, “ikili test” vb birçok farklı isimlendirme yapılıyor, ancak doğrusu “ikili tarama testidir”.

“Peki neden bir çok yerde testin adı “zeka testi” olarak ifade ediliyor?”

Bunun nedeni Down sendromu olan bebeklerde zeka problemi ortaya çıktığı için ve ikili tarama testiyle Down sendromu taraması yapıldığı için testin adı birçok yerde yanlış bir tanımlama olan “zeka testi” olarak geçmektedir.

İkili tarama testi “neden” yapılmaktadır?

İkili tarama testi; bebeğinizin kromozomlarında olası bir anormalliği saptamak için yapılmaktadır. İkili tarama testiyle; bebeğinizin 13, 18 ve 21 numaralı kromozomlarındaki anormallikler araştırılmaktadır.

“İkili test tüm gebelere ÖNERİLMEKTEDİR”

İkili test “ne zaman” yapılmaktadır?

İkili test 11ile 14.gebelik haftaları arasında yapılmaktadır.

İkili test “nasıl” yapılmaktadır?

Ultrasonla bebeğin baş-popo mesafesi ölçülerek öncelikle gebelik haftası belirlenir ve gebeliğinizin ikili testin yapılabildiği haftalar olan 11-14. gebelik haftaları arasında olduğu teyit edilir.

Bebeğinizin boynunun arkasındaki cilt ile omurgasını örten yumuşak doku arasındaki saydam alan ölçülmektedir. Buna “ense kalınlığı” denilmektedir.

Ayrıca sizden PAPP-A ve hCG hormon düzeyleri için kan alınmaktadır.

İkili test sonucunuzda, ense kalınlığı ölçüm değeri ve hormon düzeyleri birlikte değerlendirilerek total bir risk katsayısı verilmektedir.

Similar Posts