Miyom Nedir? Miyom Belirtileri Nelerdir?

Miyom ne demek sorusunun cevabı kısaca “miyom; rahim kas tabakasından köken alan iyi huylu düz kas tümörüdür” olarak verilebilir. Miyomlar kadınlarda tüm yaş gruplarında görülebilmek ile birlikte özellikle üreme çağındaki kadınlarda çok daha sık görülmektedir. Rahimde miyom birçok kadında şikayete neden olmamakla beraber yeri ve büyüklüğüne göre farklı problemlere (aşırı adet kanaması, kısırlık, ağrı vb..) neden olabilmektedir. Miyomların bir çok farklı tipi bulunmaktadır ve özellikle rahimde bulundukları bölgeye göre miyom belirtileri farklılık göstermektedir.  

Miyom Nedir?

Miyom rahmin iç zarında, kas tabakasında veya dış tarafında ortaya çıkabilen, rahim düz kaslarından gelişen iyi huylu düz kas tümörüdür. Öncelikle, rahimdeki miyomlar kadınlık hormonu olarak bilinen östrojene duyarlı tümörlerdir. Bu nedenle kadınlarda östrojen düzeylerinin yüksek olduğu üreme çağı süresince daha sık gelişirler ve östrojen seviyesinin düşük olduğu menopoz sonrası dönemde rahimdeki miyom sıklığında ve boyutlarında azalma olmaktadır.

Miyomların kötü huylu olma riski çok düşüktür. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen kadın hastalıklarından biri olarak bilinmektedir. Rahimde miyom görülme sıklığı %20-25 olarak bildirilmektedir. Diğer bir ifadeyle her 3-4 kadından birinde miyom görülmektedir.

Miyom Belirtileri Nelerdir?

Miyom Belirtileri Nelerdir?

Miyomların büyük çoğunluğu herhangi bir şikayete yol açmamaktadır ve miyomlar çoğu zaman rutin jinekolojik takipler sırasında ultrason muayenesinde tesadüfen saptanmaktadır. Miyomların belirtileri;

 • aşırı ve yoğun adet kanamaları
 • karın ve kasık bölgesinde ağrı
 • kısırlık
 • tekrarlayan düşükler
 • idrar torbasına baskıya bağlı olarak sık idrara çıkma veya idrar yapmakta zorlanma
 • makat bölgesine baskıya bağlı olarak büyük abdesti yapmakta zorlanma, kabızlık

Kadınlarda miyom belirtileri miyomların rahimde bulundukları yerlere göre değişmektedir;

 • Rahim boşluğuna yakın yerleşmiş miyomlar (submüköz miyom); daha çok kısırlık, aşırı adet kanamasına ve düşüklere neden olabilmektedir.
 • Rahim duvarının içinde bulunan miyomlar (intramural miyom); genellikle aşırı adet kanamasına neden olabilmektedir. Büyük boyuttaki miyomlar kasık ağrısı ve karnın alt bölgesinde baskı hissine neden olmaktadır.
 • Rahim dış duvarına komşu miyomlar (subseröz miyom) ise herhangi bir şikayete neden olmayabilir ancak bu miyom tipinde özellikle boyutu fazla olanlarda kasık ağrısı, karın ağrısı ve baskı hissine neden olabilmektedir.

Miyomun zararları kadınlar tarafından en çok endişe duyulan soruların başında gelmektedir. Yoğun ve uzun süren adet kanamalarına bağlı olarak gelişen kansızlık (anemi) veya büyük miyomların idrar kanallarına bağlı basısına bağlı olarak böbreklerde genişlemeye neden olması miyomun zararları arasında karşılaşılan en önemli durumlardır.  

Bekarlarda miyom belirtileri, bekar olmayan kadınlardaki miyom belirtileri ile aynıdır. 

Miyom Çeşitleri

Miyom çeşitleri rahimde bulundukları yere göre isimlendirilmektedir. Başlıca miyom çeşitleri submüköz miyom, intramural miyom ve subseröz miyom olmak üzere 3’e ayrılmaktadır. Miyomun vücuda etkileri, miyom çeşidine göre değiştiği için her miyom aynı belirtileri göstermez.

Submukoz Miyom

Rahim iç zarından köken alan miyomlara submüköz miyom denilmektedir. En sık görülen miyom çeşitlerinden biridir. Boyutları küçük bile olsa ciddi adet kanamaları ve adet düzensizliklerine neden olabilmektedirler. 

Submüköz miyomlar; rahim iç zarını olumsuz etkileyen miyomlar oldukları için embriyonun rahim iç zarına tutunmasına engel olurlar. Bu nedenle kısırlığa neden olabilmektedirler. Submüköz miyomu olan kadınlar gebe kalsalar bile düşük yapma riskleri diğer kadınlara göre ciddi şekilde artmıştır. 

İntramural Miyom

Rahim duvarının orta tabakasından gelişen miyomlara intramural miyom adı verilmektedir., Özellikle boyutları büyük olan intramural miyomlar rahim iç zarına baskı yapabilmektedirler ve buna bağlı olarak adet düzensizliğine, kısırlığa ve gebelik kayıplarına neden olabilmektedirler. 

Bunun dışında özellikle 5 cm miyom ve üzerinde ki boyutlarda, miyom ağrısı karın ve kasık bölgesinde görülmektedir. 

İntramural miyom tedavisi ameliyatla bu miyomların çıkartılmasıdır. İntramural miyomlar en sık görülen miyom tipidir. Rahim orta tabakasından köken alırlar, 5 cm miyom ve üzerindeki boyutlarda rahim iç zarına baskı yapma riski artmaktadır. Rahim iç zarına baskı yapan intramural miyomlar; adet kanamalarında artma, ağrı, kısırlık ve düşüklere neden olmaktadırlar. 

Subseröz Miyom

Rahim dış tabakasından ortaya çıkan miyomlara subseröz miyom denilmektedir. Subseröz miyomlar çoğu zaman herhangi bir miyom belirtisine neden olmaz. Ancak 9 cm miyom, 10 cm miyom veya daha büyük boyutlara ulaştığında ciddi ağrı şikayetine neden olabilir. Özellikle rahmin ön veya üst tarafına yerleşmiş 7 cm miyom ve üzerindekiler karın bölgesinden elle bastırıldığında hissedilebilmektedir. 

Bunların dışında daha nadiren görülen bir miyom çeşidi de saplı miyomdur. Saplı miyom,  rahime sadece ince bir bağ dokusuyla tutunmaktadır. Saplı miyomlar çoğu zaman yapıları ve bulundukları yerden dolayı yumurtalık kistleri ile karışmaktadır. 

Rahim iç zarından köken alan miyomların bir kısmı büyür ve rahim ağzından dışarı doğruya çıkar. Bu miyom çeşitleri rahim ağzında miyom olarak tanımlanmaktadır. Bu miyomlar nadiren rahim ağzından çıkar, vajinaya doğru büyümeye devam eder ve muayene sırasında vajinada miyom görülür. 

Bu noktada kadınlar arasında yanlış bilinen bir bilgiyi düzeltmek gerekiyor; miyomlar rahimde oluşur, “yumurtalıkta miyom” olmaz. 

Subseröz miyomlar rahmin dış yüzeyinde bulunan miyomlardır. Subseröz miyomlar çoğu zaman herhangi bir şikayete neden olmazlar. Ancak özellikle ince bir sapla rahme bağlı olan miyomlar kendi etraflarında dönerek kan akımları bozulabilir ve çok şiddetli ağrıya neden olabilirler. 

Özellikle ağrı şikayetine neden olabilen subseröz miyom tedavisi ameliyattır. Açık veya kapalı miyom ameliyatı ile subseröz miyomlar çıkarılarak tedavi edilirler. 

Rahim Dışı Miyom

Miyomlar çok nadiren rahim dışında herhangi bir yerde görülebilmektedir. Rahim dışında miyom çoğu zaman tesadüfen yapılan tetkiklerde saptanmaktadır. 

Miyom Neden Olur?

Miyom rahim kas tabakasındaki hücrelerin hormonlar tarafından uyarılması sonucu oluşmaktadır ve miyomlar özellikle östrojen hormonuna duyarlıdır. Üreme çağındaki kadınların kadınlık hormonu olan östrojen hormon düzeyleri belirli düzeyde olduğu için buna bağlı olarak miyomlar gelişebilmektedir. Menopozla birlikte östrojen hormon düzeyi azalmasına bağlı olarak miyomlar küçülmeye başlar. Menopozda miyom belirtileri, miyom boyutları küçüldüğü için azalmaktadır. 

Miyom Tedavisi 

Miyom Tedavisi 

Miyomlar kadınlarda herhangi bir belirtiye veya şikayete neden olursa tedavi edilmelidir. Rahimde miyom tedavisi iki farklı şekilde yapılabilmektedir.

 • ilaç tedavisi veya
 • miyom ameliyatı 

Yoğun ve düzensiz adet kanamaları, ciddi karın ve kasık ağrıları olan kadınlarda miyomların tedavi edilmesi gerekmektedir. Özellikle tekrarlayan düşükleri olan çiftlerde, miyomlar rahim iç zarına baskı yapıyorsa düşüklere neden olabilmektedir ve mutlaka ameliyatla miyomların çıkarılması gerekmektedir.

Gebelik isteyen ancak korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamayan kadınlarda; büyük miyomlar varsa veya rahim iç zarının yapısını bozan miyomlar varsa ameliyatla miyomlar çıkartılmalıdır.  

Ultrason değerlendirmesinde veya MR da miyomun kötü huylu olabileceği şüphesi varsa açık miyom ameliyatı ile miyomlar çıkarılmalı ve kötü huylu miyom olup olmadığı açısından patolojik incelemeye gönderilmelidir. 

Miyom tedavisi birden farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir. Miyom; rahim düz kas tabakasından köken alan iyi huylu tümörlerdir. Rahimde miyom tedavisi; ilaç tedavisi veya ameliyatla gerçekleştirilmektedir. İlaçla miyom tedavisi, miyoma bağlı hafif düzeyde şikayetleri olan kadınlar  için ilk olarak tercih edilen tedavi şeklidir. İlaç tedavisine rağmen şikayetleri düzelmeyen hastalarda miyom ameliyatı ile miyomlar çıkarılmaktadır.  Miyom ameliyatı ile rahim korunarak sadece miyomlar alınmaktadır. Miyom tedavisi, miyomların bulundukları bölgeye ve büyüklüklerine göre değişmektedir. 

Miyom tedavisi, miyomun özelliklerine, miyomun rahim içindeki yerine, miyomların sayısına, miyomların büyüklüklerine ve miyomların neden oldukları şikayetlere göre planlanmaktadır. Miyomlar herhangi bir şikayete neden olmuyorsa miyomları tedavi etmeden sadece belirli aralıklarla ultrason muayenesi ile takip etmek yeterli olacaktır. Miyom tedavisi; miyoma bağlı kanama, ağrı gibi şikayetler varsa yapılmaktadır.

Her miyomun özellikleri birbirinden farklı olabileceği için ve her hastanın şikayetleri farklılık gösterebileceği için seçilecek miyom tedavi yöntemleri de farklılık göstermektedir.  

Miyomların tedavisi; 

 • ilaçla miyom tedavisi 
 • açık miyom ameliyatı
 • kapalı miyom ameliyatı (Laparoskopik miyom ameliyatı)
 • histeroskopi ile miyom ameliyatı
 • akustik miyom tedavisi ile gerçekleştirilebilmektedir.

Genellikle küçük miyomların neden olduğu adet düzensizlikleri ilaç tedavisiyle düzelmektedir. Ancak büyük boyutlu miyomlarda (10 cm miyom ve daha büyük miyomlar) ilaç tedavisi çok faydalı olmamaktadır. 10 cm miyom ve daha büyük miyom tedavisinde genellikle miyom ameliyatı tercih edilmektedir. Ancak herhangi bir şikayete neden olmayan miyomlar sadece düzenli aralıklarla takip edilebilir ve herhangi bir tedavi uygulamaya gerek kalmaz. 

I) İlaçla miyom tedavisi 

Rahimde miyom tedavisinde ilk aşamada ilaçla miyom tedavisi yapılmaktadır. İlaçla miyom tedavisinde amaç; miyomların neden olduğu adet düzensizlikleri, yoğun ve sık adet kanamalarını tedavi etmektir. Miyomun rahim iç zarına baskısından dolayı kadınlarda yoğun ve sık adet kanamaları görülmektedir. Hormon içerikli ilaçlar kullanılarak adetler tekrar düzenlenmektedir. Progesteron içerikli ilaçlar veya doğum kontrol hapları miyom tedavisinde kullanılmaktadır; ancak bu ilaçlar miyom boyutlarını küçültmez sadece miyomun neden olduğu adet düzensizliklerini düzeltir. 

Miyomların neden olduğu yoğun adet kanamalarının tedavisinde hormonlu spiral kullanılmaktadır. Hormonlu spiral miyom tedavisi için özellikle gebelik istemeyen kadınlar için çok avantajlı bir tedavi alternatifidir. Spiralden rahim iç kavitesine düzenli şekilde salgılanan progesteron hormonu rahim iç zarını inceltir ve yoğun adet kanamalarını keser. 

İlaçla miyom tedavisinde miyom boyutlarını küçültmek için GnRH analogları adı verilen ilaçlar kullanılmaktadır, bu tedavi şekline “miyom küçültme tedavisi” de denilmektedir.. Bu ilaçlar kadın vücudundaki hormonları baskılayarak miyomların küçülmesini sağlar; ancak bu ilaçlar menopoz şikayetlerine benzer yan etkilere neden olmaktadır. Bu ilaçların bir diğer dezavantajı; GnRH analogları kesildikten sonra miyom boyutları ilacı kullanmadan önceki dönemdeki eski boyutlarına geri dönmektedir. 

Sonuç olarak miyom tedavisi ilaçları; progestinler, doğum kontrol hapları ve GnRH analoglarıdır. Bu ilaçlar kesinlikle doktor önerisiyle ve doktor denetiminde kullanılmalıdır. 

Miyom tedavisinde farklı ilaç tedavileri bulunmaktadır. Özellikle hormon içerikli ilaçlarla uygulanan tedavilerde öncelikle yoğun ve uzun süren adet kanamalarının tedavi edilmesi amaçlanmaktadır. 

Bunun dışında miyom boyutlarını küçülten bazı ilaç tedavi alternatifleri bulunmakla birlikte, bu ilaçlar kesildiğinde miyom boyutları tekrar eski boyutlarına ulaşmaktadır. 

Hormonal Tedavi

Doğum kontrol hapları, progesteron içeren ilaçlar 

Bu ilaçlar miyomu olan kadınlarda rahim iç zarında (endometrium) incelmeye neden olur ve miyomun rahim iç zarı üzerine olan etkisine bağlı olarak gelişen aşırı adet kanamalarının tedavisini sağlamaktadır.

GnRH Agonistleri

Bu ilaçlar miyom boyutlarında azalmaya neden olmaktadırlar. Çoğu kadında miyom boyutlarında %40-50 oranında küçülme olur. Ancak bu ilaçların 6 aydan fazla kullanımı kemik kaybına neden olabileceği için uzun süreli kullanımı önerilmemektedir. İlaç kesildikten sonra rahimdeki miyomların boyutlarında tekrar artış görülmektedir.

II) Miyom Ameliyatı

Miyom ameliyatı; miyom tedavisinde şikayetler ilaç tedavisiyle düzelmediğinde yapılmaktadır. Miyom ameliyatı; 3 farklı yöntemle yapılabilmektedir. 

 • Açık miyom ameliyatı (sezeryan kesisine benzer bir cilt kesisi yapılarak ameliyat gerçekleştirilir)
 • Kapalı miyom ameliyatı(Laparoskopik myomektomi)
 • Histeroskopik miyom ameliyatı

Ameliyatsız Miyom Tedavisi

Son olarak; çok büyük olmayan miyomlar yüksek yoğunluklu ultrason dalgaları kullanılarak tedavi edilebilmektedir. Bu tedavi şekline “ameliyatsız miyom tedavisi” denilmektedir. 

Ameliyatsız miyom tedavisi halk arasında “lazerle miyom tedavisi” olarak bilinmektedir. Yüksek yoğunluklu ultrasonografik dalgaların ısı etkisi kullanılarak miyomlar temizlenmeye çalışılır. 

Miyomektomi (Miyom Ameliyatı, Miyomun Çıkarılması)

Miyom ameliyatı; açık miyom ameliyatı veya kapalı miyoma ameliyatı olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Açık miyom ameliyatı veya kapalı miyom ameliyatından hangisinin uygulanması gerektiğine; miyomun yapısı, miyomların boyutları, miyomların yerleşimi, miyomların sayısı gibi farklı kriterlere göre karar verilmektedir. 

Kapalı Miyom Ameliyatı (Laparaskopik Miyomektomi) 

Laparoskopi ile gerçekleştirilen kapalı miyom ameliyatında, alınan miyomun karın dışına çıkartılması için miyom karın içinde ufak parçalara ayrılarak (morselasyon) çıkartılmaktadır.

Miyomun parçalanması sırasında eğer miyom kötü huylu ise (buna sarkom denilmektedir) ameliyat sonrası hastanın yaşam süresini olumsuz etkileyebilmektedir. Morselasyon sırasında karın içine yayılan kötü huylu tümör bu olumsuz duruma neden olmaktadır. Bu nedenle ameliyat öncesi miyomun kötü huylu olup olmadığı detaylı şekilde incelenmelidir.

Kapalı miyom ameliyatının açık miyom ameliyatına göre birçok avantajı bulunmaktadır. En önemli avantajları, ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme, karın cildinde daha az yara izinin olmasıdır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi kapalı miyom ameliyatı yapılacak olan hastaların iyi seçilmesi gerekmektedir. Subseröz miyom tedavisi veya intramural miyom tedavisi hem açık miyom ameliyatı ile hem de kapalı miyom ameliyatı ile yapılabilir. 

Açık Miyom Ameliyatı

Açık miyom ameliyatı genellikle çok büyük miyomlar varsa veya çok sayıda miyomlar varsa tercih edilmektedir. Çünkü çok büyük miyomları olan kadınlarda rahim çok büyümüştür ve laparoskopik miyom ameliyatında bu miyomları karın dışına çıkarmak çok zor olmaktadır. Bunun dışında, ameliyat öncesi yapılan değerlendirmede miyomun kötü huylu olduğu düşünülüyorsa, açık miyom ameliyatı tercih edilmelidir. Çünkü kapalı miyom ameliyatında miyomlar karın içinde morselatör denilen bir alet yardımıyla küçük parçalara ayrılarak karın dışına çıkarılmaktadır. Bu parçalama işlemi sırasında çok küçük miyom parçaları tüm karın içine yayılmaktadır, bir diğer deyişle kanser hücreleri tüm karın içine yayılmış olur.    

Histeroskopi ile Miyom Ameliyatı

Rahim boşluğuna komşu miyomlarda (submüköz miyom) histeroskopi ile rahimdeki miyom

çıkartılarak tedavi edilebilmektedir.

Histeroskopi cihazı ucunda kamera bulunan silindir şeklinde bir alettir. Histeroskopi cihazı ile rahim ağzından geçilip rahim içine girilir ve rahim iç zarına yerleşmiş olan submüköz miyomlar çıkartılır. Rahim iç kavitesinde olan küçük miyom tedavisi için histeroskopinin çok büyük avantajları bulunmaktadır. İşlem süresi yaklaşık olarak 30 dk olup hastalar aynı taburcu edilmektedir. 

Subseröz miyom tedavisi veya intramural miyom tedavisi histeroskopi ile yapılamaz. Çünkü bu miyomlar rahim orta veya dış duvarından köken alıp rahim iç zarı ile ilişkisizdir. Bekarlarda miyom tedavisi histeroskopi kullanılarak yapılamaz çünkü histeroskopi aleti vajinal bölgeden rahim içine yerleştirildiği için kızlık zarı zarar görebilmektedir. 

Akustik Miyom Tedavisi

Özellikle ameliyat olmaktan çekinen kadınların en sık sordukları soruların başında “Miyom lazerle tedavi edilebilir mi? Miyom ameliyatsız tedavi edilebilir mi? soruları gelmektedir. Akustik miyom tedavisi genellikle kadınlar arasında ameliyatsız miyom tedavisi veya lazerle miyom tedavisi olarak bilinmektedir. 

Akustik miyom tedavisinde, miyomun bulunduğu bölgeye yoğun ses dalgaları uygulanarak oluşan ısı enerjisiyle miyomların eritilmesi amaçlanmaktadır. Bu tedavi uygulanırken ısı enerjisinin miyom dışındaki bölgelere zarar vermemesi için çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Ancak bu tedaviyle küçük miyomlar tedavi edilebilir ve tedavi her 4 hastadan ancak 1 tanesinde başarılı olabilmektedir. 

Histerektomi (Rahmin Alınması)

Rahmin çıkarılması kesin tedavi şekli olarak kabul edilmektedir. Çünkü; sadece miyomektomi yapılan kadınların yaklaşık %50’sinde miyom ilerleyen yıllarda tekrarlamaktadır. Çocuk sayısını tamamlamış ileri yaştaki kadınlarda rahmin alınması kesin tedavi yöntemi olarak uygulanabilmektedir. Sadece rahim çıkarıldığı ve yumurtalıklar alınmadığı için kadınlarda ameliyata bağlı menopoz gelişmemektedir.

Gebelikte Miyom Tedavisi

artmaktadır. Gebelik döneminde rutin olarak miyomların büyüklükleri, yapısı düzenli olarak ultrason muayenesinde kontrol edilmelidir. Miyomlar gebelik döneminde ciddi ağrılara neden olabilmektedir.  Bu durumda öncelikle bu ağrının miyoma bağlı bir ağrı mı yoksa erken doğumdan kaynaklanan bir ağrı mı; bunu ayırt etmek gerekir. Çünkü miyom ağrısı çoğu zaman erken doğum ağrısıyla karışmaktadır. Hamilelikte miyom tedavisi; miyoma bağlı oluşan ağrının bebeğe zarar vermeyecek ağrı kesici ilaçlar kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Ağrı kesici ilaçlarla biyoma bağlı ağrı ortadan kalkmaktadır. Gebelikte miyom tedavisi için ameliyat tercih edilmemektedir çünkü miyom ameliyatı erken doğuma veya bebeğin kesesine zarar verebilmektedir. 

Miyom Tedavisi Fiyatları

Miyom ameliyatı fiyatı; yapılacak ameliyatın tipine göre değişmektedir. Ameliyatın açık ameliyat, kapalı ameliyat veya histeroskopik ameliyat olmasına göre miyom tedavisi fiyatları değişmektedir. 

Kapalı miyom ameliyatı fiyatı (laparoskopik miyom ameliyatı ücreti), açık miyom ameliyatı fiyatına göre daha yüksektir. Çünkü kapalı miyom ameliyatında kullanılan aletler farklı olduğu için kapalı miyom ameliyatı ücreti artmaktadır. Miyom ameliyatı fiyatları İstanbul’da ameliyat için tercih edilen hastaneye göre değişmektedir. 

2022 yılı açık miyom ameliyatı fiyatı 19.000 – 20.000 TL arasında değişmektedir. Kapalı miyom ameliyatı fiyatı (Laparoskopik miyom ameliyatı ücreti) 20.000-25.000 TL arasında değişmektedir. Histeroskopik miyom ameliyatı fiyatı 12.000- 15.000 TL aralığındadır. Akustik miyom tedavisi ücreti işlemin yapıldığı özel hastaneye ve miyom boyutuna göre değişmektedir.

Miyom Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

-Tehlikeli Miyom Boyutları Nelerdir?

Genellikle miyom boyutları arttıkça; miyoma bağlı belirtilerin ortaya çıkma riski artmaktadır.  Ancak tehlikeli miyom boyutları diye bir tanımlama yanlıştır. Çünkü bazen 10 cm miyom özellikle subseröz miyomlar hiç bir belirtiye neden olmazken; bazen 1 cm miyom subseröz yerleşimli ise ciddi adet kanamalarına neden olabilmektedir. Miyom büyüklükleri ile miyom belirtileri arasında her zaman doğrudan bir ilişki olmayabiliyor. 

Herhangi bir şikayete neden olmayan miyomlar için Kadın Doğum Uzmanı tarafından takip kararı verilmişse, belirli aralıklarla miyom büyüklükleri ultrasonla rutin olarak takip edilmelidir. Eğer miyomun yapısında değişiklik olursa veya boyutlarında hızlı artış görülürse bu miyomları ameliyat etmek mantıklı bir yaklaşım olacaktır. 

-Miyom Gebeliğe Engel mi?

Evet, miyom gebeliğe engel olabilir.  Eğer miyom rahim iç zarından köken almışsa veya rahim iç zarının şeklini bozuyorsa embriyonun rahim iç zarına tutunmasına engel olur, buna bağlı olarak da gebeliğe engel olabilir.

Bunun dışında rahim iç zarını etkileyecek yerde ve boyutlarda olan miyomlar hamile kadınlarda düşük riskini ciddi şekilde arttırmaktadır. 

-Rahimdeki Miyom Patlarsa Ne Olur?

Kadınlar arasında doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de “rahimdeki miyom patlayabileceği” bilgisidir. Rahimdeki miyom patlamaz, çünkü miyomlar sert bir dokuya sahiptir içinde sıvı bulunmaz. Miyomların yapısı yumurtalık kistleri gibi değildir, yumurtalık kistlerinin içi sıvı dolu olduğundan yumurtalık kistleri patlayabiliyor; ancak miyomlar yapısından dolayı patlayabilecek bir şey değildir. Bu noktada kadınlar arasında doğru bilinen bazı yanlış ifadeleri de düzeltmek gerekiyor; miyom kisti diye bir ifade yanlıştır, çünkü miyomlar kist benzeri yapılar değildir. 

-Miyom Kanaması Kaç Gün Sürer?

Miyom kanaması; adet kanamasının miktarının artmasına, süresinin uzamasına ve ara kanamalara neden olabilmektedir. Bazı kadınlarda miyomlara bağlı olarak sürekli ve şiddetli kanamalar gelişebilmektedir. 

Miyoma bağlı gelişen yoğun ve aşırı adet kanamaları, özellikle rahim iç zarına yakın yerleşmiş olan miyomları veya rahim duvarının orta kısmına yerleşmiş ancak rahim iç zarına baskı yapan miyomları olan kadınlarda görülmektedir. 

-Miyom Kaç Santim Olunca Alınır?

Rahimdeki miyomun ameliyat ile alınması kararı; miyomun boyutundan ziyade, kadında oluşturduğu şikayetlerin varlığına göre alınmaktadır. Yoğun adet kanaması, ciddi kasık ve karın ağrısı benzeri şikayetlerin varlığında ameliyat kararı alınmaktadır.

Kısırlık veya gebelik kayıpları olan kadınlarda, miyom rahim iç zarına baskı yapıyorsa miyom ameliyatı ile miyom çıkartılmalıdır. Tüp bebek tedavisi planlanan kadınlarda embriyo transfer edilmeden önce rahim iç zarı değerlendirilir, rahim iç zarını etkileyen miyom varsa miyom ameliyatı yapılmalıdır.    

Gebelik planlayan kadınlarda 5 cm miyom ve üzerinde ki miyom boyutlarında miyom ameliyatı kararı açısından detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır. 

Miyom kasık ağrısı, bel ağrısı yapar mı? Miyom Ağrısı Nereye Vurur? 

Evet, miyom kasık ağrısı ve bel ağrısı yapar. Rahimdeki miyomlar özellikle büyük boyutlara ulaşmışsa veya rahim ağzından dışarı doğru sarkmışsa şiddetli kasık ağrısı ve bel ağrısına neden olabilmektedir.

Ayrıca hızlı büyüyen miyomların kanlanması bozulabileceği için miyom içindeki hücreler kanla yeterli oksijeni alamazlar. Buna bağlı olarak miyom dokusu dejenere olmaya başlar bir diğer deyişle bozulmaya başlar ve ciddi ağrılara neden olabilir. Bu durum özellikle gebelik döneminde daha sık görülmektedir. Hamilelikte miyom boyutları hızlı büyüyebilmektedir ve hamilelikte miyom sancısı miyomlardaki kanlanmanın bozulmasından dolayı ortaya çıkmaktadır.

-Miyom Ağrısı Nasıl Geçer?

Hafif derecede miyom ağrısı bazı ağrı kesici ilaçlar ve hormonal ilaçlarla geçebilir. Ancak ilaç tedavisine rağmen miyom ağrısı devam ediyorsa ameliyatla miyomlar çıkarılmalıdır. 

-Miyom Adet Gecikmesi Yapar mı?

Rahimdeki miyom; rahim ağzına yakın yerleşmişse ve rahim ağzını kapatmışsa adet kanaması rahimden dışarı dökülemeyeceği için adet göremeyebilirsiniz. Rahim ağzından dışarı akamayan adet kanaması rahim iç boşluğunda birikerek rahim boşluğunda gerilmeye neden olur ve alt karın bölgesinde ciddi kramp tarzında ağrılar gelişir.

-Rahimdeki Miyom Kilo Aldırır mı?

Çok büyük boyutlara ulaşan veya hızlı büyüyen miyomlar sınırlı ölçüde kilo artışına neden olabilmektedir. Ancak miyomların bu boyutlara ulaşması nadiren görüldüğü için “miyom kilo aldırır” demek çok doğru olmayacaktır.

  -Miyom İlaçla Tedavi Edilir mi?

Miyom ilaçla tedavi edilebilir. Ağrı şikayetine neden olan miyomlar için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilmektedir. Adet kanamalarında düzensizlik ve yoğun adet kanamalarına neden miyomların tedavisinde hormon içerikli ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar miyomu küçültmek için kullanılmaz, miyomun neden olduğu adet düzensizliklerini düzeltmek amacıyla kullanılır.

Miyom boyutlarını küçülten bazı ilaçlar bulunmaktadır; ancak bu ilaçların ciddi yan etkileri olması ve bu ilaçların bırakıldıktan kısa bir süre sonra miyom boyutlarının eski büyüklüklerine ulaşması nedeniyle kullanımı sınırlıdır. Sonuç olarak, rahimde miyom ilaç tedavisi ile belirli ölçüde tedavi edilebilmektedir.

  -Miyom Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Miyom ameliyatı yaklaşık olarak 1-2 saat sürmektedir. Miyom ameliyatının süresini belirleyen en önemli faktörler; miyom sayısı ve miyomların büyüklükleridir. Miyom büyüklüğü ve sayısı arttıkça ameliyat süresi uzayabilmektedir. 

  -Miyom Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Kadınlar arasında miyomlarla ilgili en büyük kaygı; miyomların kötü huylu hastalığa dönüşme riskidir. Miyomların kötü huylu hastalığa dönüşme riski çok düşüktür. Herhangi bir şikayete neden olmayan miyomların düzenli aralıklarla takip edilmesi yeterlidir. Ultrason takibinde yapısal değişikliğe uğrayan miyomlar veya hızlı büyüyen miyomların ameliyatla çıkarılması gerekmektedir. 

  -6 cm miyom veya daha büyük miyomlar nasıl tedavi edilir?

6 cm miyom tedavisi için eğer ağrı, kanama gibi şikayetlere neden oluyorsa önce ilaç tedavisi uygulanmalı eğer ilaç tedavisiyle düzelmezse ameliyat edilmelidir.

Yazar Hakkında:
Doç. Dr. Selçuk Selçuk
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

Hacettepe Tıp Fakültesi “hayalimdeki meslek” için ilk durağım oldu. 6 yıllık temel tıp eğitimim sonrasında Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimimi başarıyla tamamladım. 16 yıllık meslek hayatım boyunca Zeynep Kamil EAH ve Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğt. Arş. Hastanesinde çalıştım.
“Tüp Bebek Tedavileri” ve “İleri Düzey Kapalı Jinekolojik Ameliyatlar (Laparaskopi, Histeroskopi)” mesleki olarak özel uzmanlık alanlarımın başında geliyor.
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bu hayallerini gerçekleştirmeleri meslek hayatım boyunca en büyük idealim oldu ve ne mutlu ki çok sayıda çiftimizin bu hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oldum.

Hakkımda daha fazla bilgi için bu sayfayi ziyaret edebilirsiniz

Subscribe
Notify of
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgili İçerikler