Laparoskopi (kapalı ameliyat) hangi durumlarda yapılmalıdır?

1) TANISAL LAPAROSKOPİ

Tanısal laparoskopi (kapalı ameliyat) ameliyatında karın boşluğu içine girilerek rahim, tüpler ve yumurtalıklar değerlendirilmektedir. Rahimde anomali varlığı, tüplerde tıkanıklık varlığı bu yöntemle ortaya
konabilmektedir.

2) DIŞ GEBELİK TEDAVİSİ

Dış gebelik nedeniyle yapılan laparoskopik cerrahilerde genellikle tüplere yerleşmiş olan gebelik bu yöntemle çıkartılabilmektedir.

3) TÜPLERLE İLGİLİ PROBLEMLERİN TEDAVİSİNDE

– Rahim filminde (HSG) tüplerde tıkanıklık veya şişme (tüplerin içinde sıvı birikmesi = Hidrosalpenks) gibi durumlar saptandığında kesin olarak tüplerin açık olup olmadığının anlaşılması için kapalı yöntemle (laparoskopi) ameliyat tercih edilmektedir.
– Tüp bebek tedavisi yapılacak kadınlarda tüplerde şişme, sıvı birikmesi varsa embriyo transferi öncesinde tüpler laparoskopi ile kapatılmaktadır veya alınmaktadır.
– Tüplerini, çocuk olmaması için bağlatmak (tüp ligasyonu) isteyen kadınlarda tüp ligasyonu işlemi laparoskopi (kapalı ameliyat) ile çok kolay ve kısa bir şekilde yapılabilmektedir.

3) YUMURTALIK KİSTİ TEDAVİSİ (LAPAROSKOPİK KİST AMELİYATI)

Kanser riskinin düşük olduğu düşünülen yumurtalık kistlerinin tamamı laparoskopi ile çıkartılabilmektedir. Kanser riskinin yüksek olduğu düşünülen büyük yumurtalık kistlerinde genellikle kisti patlatmadan çıkarabilmek için açık ameliyat tercih edilmektedir. Çünkü kist çıkarılırken karın içinde patlaması sonucu kanser hücreleri tüm karın içine yayılabilmektedir.

4) MİYOM TEDAVİSİ (LAPAROSKOPİK MİYOMEKTOMİ)

Rahimde yerleşmiş miyomlar laparoskopi ile çıkartılarak tedavi edilebilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken durum; kanser riskinin olduğu düşünülen miyomların (sarkomlar) laparoskopik yöntemle çıkartılmaları sırasında miyomun karın dışına çıkartılmasında kullanılan yöntemlere (morselasyon: miyomun ufak parçalara ayrılması) bağlı olarak miyom parçalarının karın içinde geniş alanlara dağılması riskidir. İyi huylu tümörler olarak bilinen miyomlarda ise böyle bir risk bulunmamaktadır.

5) RAHMİN ALINMASI (LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ)

Rahimin çıkartılması olarak bilinen histerektomi ameliyatları laparaskopik olarak yapılabilmektedir.

6) ENDOMETRİOZİS (ÇİKOLATA KİSTİ HASTALIĞI)

– Endometriozise bağlı olarak yumurtalıklarda gelişen çikolata kistlerinin alınması veya
– Karın içindeki organlarda yapışıklığa ve buna bağlı olarak gelişen ağrı veya kısırlık tedavisinde bu yapışıklıkların açılmasında laparoskopi sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biridir.

Laparoskopik ameliyatlar ve ameliyat sonrası dönemle ilgili sık sorulan soruları görüntülemek için tıklayınız.

Similar Posts