|

Endometriozis nedir?

Rahim iç zarını oluşturan hücrelerin rahim dışında herhangi bir organda yerleşmesi olarak
tanımlanan bir hastalıktır. Bu hücrelerin yumurtalığı tutması durumunda gelişen kistlere
endometrioma veya çikolata kisti denilmektedir. En sık tutulan bölgeler; yumurtalık, tüpler,
bağırsaklar ve idrar torbasıdır.
Kasık ve karın bölgesinde kronik ağrı ve infertilite (kısırlık) gibi önemli problemlere neden
olmaktadır.

ENDOMETRİOZİS (ÇİKOLATA KİSTİ HASTALIĞI) SIKLIĞI NEDİR?

Üreme çağında herhangi bir şikayeti olmayan kadınlarda sıklığı %3 ile 10 arasında iken kısırlık
problem olan kadınlarda %9-50 arasında değişmektedir. Kronik pelvik ağrısı veya adet
döneminde ağrısı olan kadınların yaklaşık yarısında endometriozis (çikolata kisti hastalığı)
hastalığı saptanmaktadır.

ENDOMETRİOZİS (ÇİKOLATA KİSTİ HASTALIĞI) GÖRÜLME YAŞI NEDİR?

Endometriozis (çikolata kisti hastalığı) hastalığının ortalama tanı yaşı 25 ile 35 yaş arasında
değişmektedir. Kronik pelvik ağrı veya cinsel ilişki sırasında ağrı şikayeti olan 20 yaşın
altındaki genç kadınların yarısı veya daha fazlasında saptanabilmektedir.
Endometriozis (Çikolata kisti hastalığı) neden olur? Kimlerde daha sık görülür?
Endometriozis hastalığının gelişimi ile ilgili birden fazla görüş bildirilmektedir. Adet kanının
tüplerden karın içine ve yumurtalık üzerine dökülmesi nedeniyle endometriozisin (çikolata
kisti hastalığı) geliştiği bildirilmektedir. Adet kanında bulunan rahim iç tabakasındaki
hücrelerin yumurtalık üzerine dökülmesi ve burada yerleşmesiyle çikolata kistlerinin geliştiği
bildirilmektedir.

AŞAĞIDAKİ RİSK FAKTÖRLERİNİ TAŞIYAN KADINLARDA ENDOMETRİOZİS (ÇİKOLATA KİSTİ HASTALIĞI)DAHA SIK GÖRÜLMEKTEDİR;

– Erken yaşta adet görme

– Adet döneminde yoğun ve/veya uzun kanama
– Düşük kilo
– Aşırı alkol veya kafein alımı
– Çevresel toksinler
– Genetik mutasyonlar
– Ailesel yatkınlık

ÇİKOLATA KİSTİ (ENDOMETRİOMA) NEDİR?

Endometriozis hastalığına bağlı olarak yumurtalıklarda kist gelişebilmektedir ve bu kistlere
çikolata kisti denilmektedir. Çikolata kistleri şiddetli ağrıya ve yumurtalık rezervinin olumsuz
etkilenmesine neden olmaktadır.
Çikolata kistlerinin cerrahi tedavisi diğer yumurtalık kistlerinin cerrahi tedavisine göre daha
yüksek oranda yumurtalık rezervinin azalmasına neden olmaktadır.
Çikolata kisti ameliyatları bu konuda deneyimli hekimler tarafından yapılmadığında
yumurtalık rezervi çok ciddi düzeyde azalabilmektedir daha da önemlisi yumurtalık tamamen
fonksiyonunu kaybedebilmektedir. Buna ek olarak; düzgün yapılmamış cerrahi operasyon
sonrası çikolata kistleri kısa süre içinde yüksek oranda tekrarlayabilmektedir.
Çikolata kistinin tanısı; ultrason, manyetik rezonans (MRI) gibi görüntüleme yöntemleri ile
konabilmektedir.

Endometriozis belirtileri için tıklayın.

Similar Posts