Kasık Ağrısı Neden Olur? Kasık Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kasık ağrısı; tüm yaş grubundaki kadınlarda sıklıkla görülebilen bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kasık ağrısının birçok nedeni olabilmekle beraber sıklıkla rahim ve yumurtalık kaynaklı olmaktadır. Kadınlarda kasık ağrıları ani başlayan şiddetli ağrılar olabilirken, bazı durumlarda bu ağrılar uzun süreli belirli aralıklarla ortaya çıkabilen kronik ağrılar olabilmektedir. 

Kadınlarda Kasık Ağrısı Neden Olur? 

Kadınlarda kasık ağrısı; rahim, yumurtalık, tüplerden kaynaklı kadın hastalıklarına bağlı nedenleri olabildiği gibi bunun dışında kasık ağrısının bağırsak, idrar torbası vb.. organlardan kaynaklı nedenleri de olabilmektedir. 

Öncelikle “kasık nedir?”, “kasık neresi” sorularının cevabı için kasık bölgesini tanımlamak gerekmektedir. Kasık bölgesi; sağlık biliminde “pelvis” olarak tanımlanmaktadır, kasık ağrısı da “pelvik ağrı” olarak ifade edilmektedir. 

Kasık bölgesi kısaca göbek bölgesinin alt tarafındaki karın bölgesidir. bu alanda kadınlarda rahim, yumurtalık,tüpler, idrar torbası ve bağırsaklar bulunmaktadır. Bu organlarda ki enfeksiyonlar, kitleler hafif veya şiddetli kasık ağrılarına neden olmaktadır. Kadınlarda kasık ağrısının en sık nedenleri;

 • rahimde yerleşmiş miyomlar
 • rahim kaynaklı enfeksiyonlar
 • rahimdeki polipler
 • adete bağlı kasık ağrısı
 • tüplerdeki enfeksiyon, sıvı birikimi
 • idrar yolu enfeksiyonları
 • yumurtalık kaynaklı kistler
 • yumurtalık kaynaklı enfeksiyonlar
 • yumurtalık ve tüplerdeki apse
 • çikolata kisti hastalığı (endometrioma, endometriozis)
 • yumurtlama döneminde kasık ağrısı 
 • yumurtalığın kendi etrafında dönmesi (over torsiyonu)
 • dış gebelik
 • gebelikte düşük riski
 • hamilelikte erken doğum riski

Kadınlarda Kasık Ağrısının Nedenleri

Kadınlarda kasık ağrılarına neden olan en sık nedenleri başlıklar halinde detaylı olarak sıraladık. 

Enfeksiyonlar

Kadınlarda rahim içi, tüpler ve yumurtalıklar steril bölgelerdir, bu bölgelerde zararlı mikroorganizmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle zararlı mikroorganizmalar bu bölgelere yerleştiğinde enfeksiyonlara neden olmaktadır. Enfeksiyon sadece rahimde olabilirken, tedavisi gecikmiş durumlarda enfeksiyon, tüplere ve yumurtalıklara yayılabilmektedir. İleri düzeyde ki enfeksiyonlarda tüpte ve yumurtalıklarda apse gelişebilmektedir, çok şiddetli kasık ağrılarına neden olmaktadır.

Enfeksiyonlar, adet öncesi kahverengi akıntı, adet dışı kanama, bel ve kasık ağrısına neden olmaktadır. Bunun dışında kasık ağrısına; ateş, halsizlik, kötü kokulu vajinal akıntı, mide bulantısı,kusma eşlik edebilir.    

Rahim ağzındaki enfeksiyonlar bir süre sonra rahim ağzında yaraya yol açmaktadır. Rahim ağzındaki enfeksiyon (servisit), rahim ağzındaki yaralar (servikal erozyon) adet öncesi dönemde kahverengi, sarı-yeşil renkli akıntılara ve kasık ağrılarına neden olmaktadır. Ayrıca; ilişkiden sonra kasık ağrısı ve lekelenme şeklinde kanamalar ortaya çıkar. 

Adet dışı kanama ve kasık ağrılarında, kadınlar mutlaka rahim ve rahim ağzındaki enfeksiyonlar açısından bir hekim tarafından değerlendirilmeli ve gerekli durumlarda antibiyotik tedavileri doktor denetiminde başlanmalıdır. 

Miyomlar

Miyomlar rahim düz kas tabakasından köken alan iyi huylu kitlelerdir. Miyomlar adet düzensizliklerine ve kasık ağrısına neden olmaktadır. 

Miyomlar özellikle büyük boyutlara ulaştığında, yerleşim yerine göre sağ veya sol kasık ağrısına neden olmaktadır. Rahmin arka tarafında yerleşen miyomlar bele vuran kasık ağrısına neden olur. 

Yoğun ve düzensiz adet kanamaları, adet dışı kanama ve kasık ağrısı şikayeti olan kadınlar ultrasonla miyom varlığı açısından değerlendirilmelidir. 

Yumurtalık Kistleri

Yumurtalık kistleri; basit veya kompleks tipte olmak üzere iyi huylu veya kötü huylu olarak derecelendirilmektedir. Basit yumurtalık kistleri bile yumurtalık ağrısına bağlı gelişen kasık ağrısına neden olmaktadır. Büyük yumurtalık kistleri şiddetli kasık ağrısına yol açar. Yumurtalık kistlerinin iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığı ultrason ve tümör markerları ile anlaşılabilmektedir. 

En sık yumurtalık kistleri basit folikül kisti denilen bir önceki aydan çatlamamış yumurtacıklardır. Basit folikül kistleri; adet dışı kanama, adet öncesi kahverengi akıntı ve kasık ağrısına neden olmaktadır.

Adet döneminde veya adet dönemi dışında kasıklarda ağrı varsa endometriozis (çikolata kisti hastalığı) hastalığı açısından değerlendirme yapılmalı, ultrasonla çikolata kistleri rahatlıkla saptanabilmektedir. 

Yumurtlama döneminde kasık ağrısı

Sıklıkla “yumurtalık ağrısı” olarak tarif edilen durum yumurtlama döneminde yumurtaların çatlamasına bağlı olarak gelişen ağrıdır. Yumurtlama döneminde kasık ağrıları yaklaşık olarak adet kanamasından 13-14 gün sonra ortaya çıkar, 2-3 gün devam eder. Yumurtalar adet kanamasıyla birlikte büyümeye başlar yaklaşık olarak 18-20 mm boyutlarına ulaştığında çatlar, bu yumurtlama döneminde kasık ağrısı görülür. Özellikle yumurta içine kanama olursa yumurtlama döneminde şiddetli kasık ağrıları ortaya çıkar. 

Yumurtalığın kendi etrafında dönmesi (over torsiyonu)

Yumurtalıklar özellikle de yumurtalık kisti varlığında kendi etrafında dönerek kanlanmaları bozulabilmektedir ve buna bağlı olarak kasık ağrısı ortaya çıkmaktadır. Over torsiyonu olan kadınlarda başlangıçta mide bulantısı ve şiddetli kasık ağrısı görülmektedir.  Yumurtalıkların kanlanması azalınca yumurtalık hücreleri ölmeye başlar ve şiddetli karın-kasık ağrısı, ateş, mide bulantısı, kusma ortaya çıkar. Over torsiyonuna erken müdahale edilmezse yumurtalıkların kanlanmasının bozulmasına bağlı olarak yumurtalıklar kaybedilebilir.

İdrar yolu enfeksiyonları

İdrar yaparken kasıklarda ağrı ilk olarak idrar yolu enfeksiyonlarını ve idrar yollarında taş varlığını düşündürmektedir. Kasık ağrısı ve idrardan kan gelmesi durumunda idrar testi ve gerekirse idrar yolu ultrasonu yapılmalıdır. Başlangıç aşamasındaki idrar yolu enfeksiyonu idrar yaparken kasık ağrısı yaparken, ilerlemiş idrar yolu enfeksiyonlarında mide bulantısı, ateş, böğür ağrısı ve kasık ağrısı ortaya çıkar. İdrar yolu enfeksiyonları uygun antibiyotiklerle tedavi edilmektedir.

Dış gebelik

Adet gecikmesi, adet dışı kanama ve kasık ağrısı varlığında mutlaka gebelik testi bakılmalıdır. Özellikle korunmasız ilişkiden sonra kasık ağrısı durumunda dış gebelik ihtimali dışlanmalıdır; çünkü dış gebelik tanısı geç konulduğunda ve tedavisi geciktiğinde, dış gebelik ciddi sonuçlara neden olmaktadır. Dış gebelikte bazen ilişkiden sonra kasık ağrısı başlayabilmektedir. 

Dış gebelik tanısı; gebelik testi ve ultrason muayenesi konulmaktadır. Tedavisi ilaçla veya ameliyatla gerçekleştirilmektedir. 

Sol Kasık Ağrısı Neden Olur?

Sol kasık ağrısına; sol taraftaki yumurtalık ve tüplerden kaynaklı problemler neden olmaktadır. Sol taraftaki yumurtalıklarda gelişen kistler, bu kistlerin büyümesi, kistlerin yırtılması, yırtılma sonrası kist içine kanama olması ciddi sol yumurtalık ağrısına neden olmaktadır. Bunun dışında rahim içinde başlayıp tüplere ve buradan da yumurtalıklara yayılan enfeksiyonlar yumurtalıkları da içine alan apselere neden olmaktadır. Yumurtalıkta gelişen apseler ateş, bulantı, kusma, şiddetli kasık ve karın ağrılarına sebep olur. Yumurtalık kaynaklı apseler kadınlarda sağ veya sol kasık ağrısına neden olmaktadır.

Üreme çağındaki kadınlarda kasık ağrısı şikayetinde mutlaka bir gebelik testi yapılmalıdır. Sağ veya sol tüpte yerleşmiş dış gebelikler şiddetli kasık ağrılarına neden olabilmektedir, zamanında tedavi edilmediğinde tüplerin yırtılmasına ve şiddetli iç kanamaya neden olmaktadır. Dış gebeliğe bağlı ağrıların yeri, dış gebeliğin yerleştiği yere göre değişmektedir. Sol tüpteki dış gebelik odağı sol kasık ağrısına, sağ tüpteki dış gebelik sağ kasık ağrısına neden olmaktadır.

Sağ Kasık Ağrısı Neden Olur?

Sağ kasık ağrısının nedenleri, sol kasık ağrısına benzer şekilde sıklıkla sağ taraftaki yumurtalık ve tüplerden kaynaklanmaktadır. Bunun dışında, apandisitin sağ tarafta olması nedeniyle sağ kasık ağrılarında mutlaka apandisit ihtimali detaylı bir şekilde genel cerrahi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Bu nedenle sağ kasık ağrısı olan kadınlar; rahim, yumurtalık ve tüplerdeki problemler açısından kadın doğum uzmanı tarafından, ayrıca apandisit kaynaklı ağrı problemler için genel cerrahi uzmanı tarafından da değerlendirilmelidir. Kadınlarda sağ kasık ağrısının sadece kadın hastalıklarından kaynaklı olacağını düşünerek, apandisit gibi önemli bir durumun atlanması hayati risklere neden olmaktadır. 

Sağ veya sol kasık ağrısına rahimdeki miyomlar da neden olmaktadır. Kadınlarda kasık ağrısının hissedildiği bölge, miyomun yerleştiği bölgeye göre değişmektedir. Rahmin sağ tarafında yerleşmiş büyük miyomlar sağ kasık ağrısına neden olurken rahmin sol tarafına yerleşmiş miyomlar sol kasık bölgesinde ağrıya neden olur. 

Hamilelikte Kasık Ağrısı Neden Olur?

Hamilelikte Kasık Ağrısı Neden Olur?

Üreme çağındaki kadınlarda kasık ağrılarının en sık nedenlerinden biri hamileliğe bağlı problemlerdir. Hamilelikte kasık ağrısı; 

 • düşük riski 
 • dış gebelik ve 
 • erken doğum riskinden kaynaklanmaktadır. 

Hamilelikte düşük riskine bağlı olarak vajinal kanama ve kasık ağrısı ortaya çıkmaktadır. İlk olarak hafif başlayan kanama ve kasık ağrısı giderek şiddetlenir ve parça düşürme şeklinde kanamalara dönüşür. Düşük sırasında tüm kasık bölgesine yayılan genel bir ağrı oluşur. Özellikle ilk 10-12 haftalık gebelikte kasık ağrılarını ihmal etmemek gerekir.

Dış gebelikte kasık ağrısına, adet gecikmesi veya vajinal kanama eşlik etmektedir.  Kasık ağrıları, sağ ve sol kasık bölgesinde olmak üzere tek tarafta daha fazla hissedilmektedir, çünkü dış gebelik odağı hangi taraftaki tüpe yerleşmiş ise o tarafta ağrı daha şiddetli hissedilir. 

Hamilelikte kasık ağrısının bir diğer nedeni erken doğum riskidir. Erken doğum sırasında, kasık ağrıları bele vurmaktadır ve ağrı şikayetine karın bölgesindeki kasılmalar eşlik eder. Erken doğuma bağlı kasık ağrısının en önemli özelliği bele vurmasıdır. Erken doğum riski olan kadınlarda rahim ağzındaki açılmaya bağlı olarak hafif pembe renkli vajinal akıntı ve kanamalar ortaya çıkmaktadır. 15-16 haftalık gebelikte kasık ağrısı olmasa dahi rutin gebelik takibiniz yapılırken ultrasonla rahim uzunluğu ölçülmelidir. Eğer kasık ağrısı yoksa ve yine de rahim ağzında kısalma saptanırsa erken doğum riskini önlemek için ilaç tedavisi ve/veya rahim ağzına dikiş atmak gerekebilir. 

Menopozdaki Kadınlarda Kasık Ağrısı Neden Olur?

Menopozda kasık ağrısı sıklıkla yumurta ve tüplerdeki problemlerden kaynaklanmaktadır. Menopoz dönemindeki kadınlarda kasık ağrısına yumurtalıkta gelişen basit bir kist veya rahimdeki basit bir enfeksiyon neden olabilir iken bu dönemde kasık ağrılarına yumurtalık kanseri gibi ciddi durumlar da neden olabilmektedir. Bu nedenle menopoz dönemindeki kadınlarda kasık ağrıları detaylı değerlendirilmeli, ihmal edilmemelidir. Rahim ve yumurtalıklar ultrasonla değerlendirilmeli, herhangi bir kitle dışlanmalıdır. 

Kadınlarda Kasık Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kadınlarda Kasık Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kasık ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabını verebilmek için öncelikle kasık ağrısının nedenini tespit etmek gerekiyor. Bu nedenle kasık ağrılarınız varsa mutlaka deneyimli bir doktora başvurmanız gerekiyor. 

Enfeksiyon kaynaklı kasık ağrılarında mutlaka enfeksiyon kaynağına ve tipine uygun antibiyotik tedavisinin uygun dozda ve sürede uygulanması gerekiyor. 

Basit, iyi huylu yumurtalık kistlerinden kaynaklı ağrılarda ağrı kesici ilaçlar ve yakın takip önerilmektedir. 

Şüpheli veya kötü huylu olabileceği düşünülen yumurtalık kistlerinde ameliyatla kistlerin çıkarılması ve patolojik incelemeye gönderilmesi gerekmektedir. 

Çikolata kistlerinin neden olduğu kasık ağrılarında öncelikle hormon içerikli ilaçlar ve ağrı kesicilerle tedavi başlanmaktadır, eğer ağrılar çok ciddi düzeylerde ise ve ilaç tedavisine cevap vermiyorsa ameliyat gerekebilir; ancak ameliyatın yumurtalık rezervi üzerinde olumsuz etkisi olduğu unutulmamalıdır. 

Tüplerde sıvı birikimine (hidrosalpenks) bağlı kasık ağrılarında öncelikle antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır, eğer tüplerdeki sıvı birikimi çok ciddi düzeylerde ise ameliyat gerekebilmektedir. 

Kadınlarda Kasık Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Kasık ağrısı için kadın hastalıkları doğum ve genel cerrahi bölümüne başvurmanız gerekir. Çünkü kasık ağrılarına neden olan problemler sadece rahim, yumurtalıklar gibi kadın hastalıklarına bağlı durumlardan kaynaklanmaz; bağırsak,apandisit karın zarı gibi genel cerrahinin değerlendirmesi gereken durumlanlardan da kaynaklanmaktadır.

Kadınlarda Kasık Ağrısı Gebelik Belirtisi mi?

Kadınlarda kasık ağrısı gebelik belirtisi olabilir, ancak daha önemlisi kasık ağrısı dış gebelik belirtisi olabilir. Dış gebelikler zamanında tedavi edilmezse kanama gibi ciddi sonuçlara yol açıyor. 

Hamileliğin ilk haftalarında kasık ağrısı, bebeğin rahime yerleşmesine, rahmin gebelik döneminde büyümesine bağlı olarak gerçekleşir, bu kasık ağrıları çok hafif düzeyde olup geçicidir, kısa sürelidir. Ancak; gebelikte kasık ağrıları düşük riski, erken doğum riski, idrar yolu enfeskiyonları, apandisit gibi ciddi problemlerin habercisi olduğu için ihmal edilmemeli ve mutlaka doktorunuz tarafından değerlendirilmeli. 

Bele Vuran Kasık Ağrısı Nedenleri?

Kadınlarda bele vuran kasık ağrısı nedenleri; hamileliğe bağlı nedenleri ve hamilelik dışı nedenleri bulunmaktadır. 

Hamileliğe bağlı bele vuran kasık ağrıları; dış gebelik, erken doğum riski, düşük riskinden kaynaklanmaktadır. 

İdrar yolu enfeksiyonu, rahim ve yumurtalık enfeksiyonları, yumurtalığın kendi etrafında dönmesi, rahmin arka tarafındaki büyük miyomlar da bel bölgesine yayılan kasık ağrılarına neden olmaktadır.

Bele vuran kasık ağrılarında ultrason, kan ve idrar tetkikleri yapılarak ağrının nedeni saptanmaktadır. Ani başlayan şiddetli, bele vuran kasık ağrılarında detaylı değerlendirme yapılmalı; çünkü bu ağrıların altında yatan nedenlere yönelik acil tedavi gerekmektedir ve tedavi için geç kalınmamalıdır. 

Yazar Hakkında:
Doç. Dr. Selçuk Selçuk
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

Hacettepe Tıp Fakültesi “hayalimdeki meslek” için ilk durağım oldu. 6 yıllık temel tıp eğitimim sonrasında Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimimi başarıyla tamamladım. 16 yıllık meslek hayatım boyunca Zeynep Kamil EAH ve Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğt. Arş. Hastanesinde çalıştım.
“Tüp Bebek Tedavileri” ve “İleri Düzey Kapalı Jinekolojik Ameliyatlar (Laparaskopi, Histeroskopi)” mesleki olarak özel uzmanlık alanlarımın başında geliyor.
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bu hayallerini gerçekleştirmeleri meslek hayatım boyunca en büyük idealim oldu ve ne mutlu ki çok sayıda çiftimizin bu hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oldum.

Hakkımda daha fazla bilgi için bu sayfayi ziyaret edebilirsiniz

Subscribe
Notify of
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgili İçerikler