İdrar kaçırma nedir?

İdrar kaçırma (üriner inkontinans); istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Kadınların %15-55’de idrar kaçırma şikayeti görülmektedir. Kadınlarda idrar kaçırma, hayat kalitesini olumsuz şekilde etkileyen ciddi bir problemdir. İdrar kaçırma tİpleri nelerdir? …

Kadınlarda idrar kaçırma nedenleri

 1) Yaş:  Kadınlarda idrar kaçırma şikayetinin görülme sıklığı yaş ilerledikçe artmaktadır. 20-40 yaş arasında idrar kaçırma şikayetinin oranı %7 iken; 40-60 yaş aralığında bu oran %17; 60-80 yaş arasında %23 …

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi hastanın şikayetlerine, hastayı en çok rahatsız eden durumların varlığına ve idrar kaçırma tipine göre farklılık göstermektedir. Gülme, öksürme, hapşırma veya ağır kaldırma gibi durumlardan sonra gelişen …