Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi hastanın şikayetlerine, hastayı en çok rahatsız edendurumların varlığına ve idrar kaçırma tipine göre farklılık göstermektedir.Gülme, öksürme, hapşırma veya ağır kaldırma gibi durumlardan sonra gelişen idrarkaçırma problemi ameliyat ile tedavi edilirken; tuvalete yetişemeyip idrar kaçırma veya anisıkışma…

Kadınlarda idrar kaçırma nedenleri

 1) YAŞ:  Kadınlarda idrar kaçırma şikayetinin görülme sıklığı yaş ilerledikçe artmaktadır. 20-40 yaşarasında idrar kaçırma şikayetinin oranı %7 iken; 40-60 yaş aralığında bu oran %17; 60-80 yaşarasında %23 olarak ifade edilmektedir. Sonuç olarak yaş, kadınlarda idrar kaçırma nedenleriarasında yer almaktadır….

İdrar kaçırma nedir?

İdrar kaçırma (üriner inkontinans); istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır.Kadınların %15-55’de idrar kaçırma şikayeti görülmektedir. Kadınlarda idrar kaçırma, hayatkalitesini olumsuz şekilde etkileyen ciddi bir problemdir. İDRAR KAÇIRMA TİPLERİ NELERDİR? 3 farklı idrar kaçırma şekli mevcuttur. 1) STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMA (ÖKSÜRÜRKEN…