Miyom hangi durumlarda tedavi edilmelidir?

Hastalar tarafından “Miyom kaç santim olunca alınır”, “miyom ne kadar büyürse ameliyat
gerekir”, ”miyom tedavi edilmezse ne olur,” “miyom nasıl küçülür” şeklinde miyom tedavisi
ile ilgili sorular sorulmaktadır.
Miyomlar genellikle herhangi bir belirtiye neden olmadan rutin jinekolojik muayenede
saptanabilmektedir. Belirti vermeyen bir başka deyişle herhangi bir şikayete neden
olmayan rahimdeki miyomlar tedavi edilmeden sadece takip edilebilirler.
Ancak; aşağıdaki durumlarda rahimdeki miyomlar tedavi edilmelidirler.
– aşırı adet kanaması ve buna bağlı kansızlık (anemi) gelişmesi
– kasık ağrısı
– aşırı bası hissi
– tekrarlayan düşükler
– tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı
– idrar kaçırma (idrar torbası üzerine miyomun bası etkisine bağlı olarak)
– idrar yollarında genişleme (miyomun idrar yollarına bası etkisi ve bu bölgenin tıkanmasına neden olması nedeniyle)

Hangi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır?
İlaç tedavisi
1) Hormonal tedavi:

Doğum kontrol hapları, progestinler miyomu olan kadınlarda rahim iç
zarında (endometrium) incelmeye neden olur ve miyomun endometrium üzerine olan
etkisine bağlı olarak gelişen aşırı adet kanamalarının tedavisini sağlamaktadır.

2) GnRH agonistleri:

Bu ilaçlar miyom boyutlarında azalmaya neden olmaktadırlar. Çoğu
kadında miyom boyutlarında %40-50 oranında küçülme olur. Ancak bu ilaçların 6 aydan fazla
kullanımı kemik kaybına neden olabileceği için uzun süreli kullanımı önerilmemektedir. İlaç
kesildikten sonra rahimdeki miyomların boyutlarında tekrar artış görülmektedir.

3) Antiprogestinler
4) Uterin arter embolizasyonu:

Uterin arterlerin tıkanmasına neden olan maddeler verilerek
rahimdeki miyomun kanlanmasının bozulması sağlanır ve miyom boyutları küçülür. Bu tedavi
şeklinde miyomun kanlanmasının azalmasına bağlı olarak şiddetli ağrılar olabileceği için bu tedavi şekli daha çok ameliyat olamayacak kadınlar için tedavi alternatifi olarak
düşünülmektedir.

Cerrahi tedavi (Miyom ameliyatı)
1) Myomektomi (miyomun çıkartılması)

Myomektomi; açık veya kapalı cerrahi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.

a) Laparoskopik myomektomi (Kapalı miyom ameliyatı)

Laparoskopi ile gerçekleştirilen kapalı miyom ameliyatında, alınan miyomun karın dışına
çıkartılması için miyom karın içinde ufak parçalara ayrılarak (morselasyon) çıkartılmaktadır.
Miyomun parçalanması sırasında eğer miyom kötü huylu ise (buna sarkom denilmektedir)
ameliyat sonrası hastanın yaşam süresini olumsuz etkileyebilmektedir. Morselasyon sırasında
karın içine yayılan kötü huylu tümör bu olumsuz duruma neden olmaktadır. Bu nedenle
ameliyat öncesi miyomun kötü huylu olup olmadığı detaylı şekilde incelenmelidir.

b) Histeroskopik myomektomi

Rahim boşluğuna komşu miyomlarda (submüköz miyom) histeroskopi ile rahimdeki miyom
çıkartılarak tedavi edilebilmektedir.

2) Histerektomi (Rahmin alınması)

Rahimin çıkartılması kesin tedavi şekli olarak kabul edilmektedir. Çünkü; sadece
miyomektomi yapılan kadınların yaklaşık %50’sinde miyom ilerleyen yıllarda
tekrarlamaktadır. Çocuk sayısını tamamlamış ileri yaştaki kadınlarda rahmin alınması kesin
tedavi yöntemi olarak uygulanabilmektedir. Sadece rahim çıkartıldığı ve yumurtalıklar
alınmadığı için kadınlarda ameliyata bağlı menapoz gelişmemektedir.

Miyom ameliyatı ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları
1) Miyom kaç santim olunca alınır?

Rahimdeki miyomun ameliyat ile alınması kararı; miyomun boyutundan ziyade, kadında
oluşturduğu şikayetlerin varlığına göre alınmaktadır. Yoğun adet kanaması, ciddi kasık ve
karın ağrısı benzeri şikayetlerin varlığında ameliyat kararı alınmaktadır.

2) Miyom ameliyatı nasıl yapılır?

Miyom ameliyatı miyomun rahimde bulunduğu yere göre farklılık göstermektedir.
Rahim boşluğunda ise histeroskopik yöntemle çıkarılmaktadır. Diğer miyom tipleri kapalı
veya açık ameliyatla çıkartılmaktadır.

3) Miyom ameliyatı riskli midir?

Miyom ameliyatının düşük de olsa bazı riskleri bulunmaktadır. En sık görülen risk ameliyat
sonrası rahimde miyomun çıkartıldığı alanda kanama olabilmektedir. İkinci bir problem ise
rahim içindeki miyom çıkartılırken rahmin iç kavitesine girilen kadınların doğumunun
sezaryenle gerçekleştirilmesi gerekebilmektedir. Çünkü miyomun çıkartıldığı bölge doğum
sırasında incelerek yırtılabilmektedir ve bu durum anne ve bebek sağlığı açısından ciddi
problemlere neden olabilmektedir.

4)Miyom tedavi edilmezse ne olur?

Miyomlar eğer herhangi bir şikayete neden olmuyorsa tedavi edilmeden belirli aralıklarla
takip edilebilirler. Takip sırasında yeni başlayan şikayetler olup olmadığı sorgulanmalı,
ultrasonla boyutlarında herhangi bir artış olup olmadığı değerlendirilmelidir.

5) Miyom kansere dönüşebilir mi?

Miyomlar iyi huylu tümörler (ur) olarak tanımlanmaktadır. Yapılmış çalışmalarda kansere
dönüşme riskleri çok düşük oranlarda bildirilmiştir.

 

Miyom hakkındaki yazı için tıklayın.