Erkek Kaynaklı Kısırlığa Neden Olan Hormonal Problemler

Erkeklerde sağlıklı sperm üretiminin gerçekleşebilmesi için yeterli ve düzenli miktarlarda hormonların salgılanması gerekmektedir. Bu hormonların salgılanması; Hipotalamus-Hipofiz bezi-Testis arasındaki hassas bir denge ile sağlanmaktadır. 

Hipotalamus: Salgıladığı maddelerle vücuttaki hormon üretiminin düzenlenmesini sağlayan, beyinde bulunan bir bölgedir. 

Hipofiz bezi: Beyin tabanında bulunan, hipotalamustan gelen uyarılara bağlı olarak hormon sentezleyen bir salgı bezidir. 

Resim 1= Hipotalamus ve hipofiz bezi

Hipotalamustan GnRH adında bir hormon salgılanır ve bu hormon hipofiz bezini uyararak, hipofiz bezinden FSH, LH hormonlarının sentezlenip salgılanmasını sağlar. FSH ve LH hormonları da kan yoluyla testislere ulaşıp buradaki hücreleri uyarıp ve androjen hormonlarının salgılanmasını kontrol ederek sperm üretimini ve spermlerin olgunlaşmasını sağlayarak bu süreci düzenler.

Hipotalamus ve/veya hipofiz bezinde ki problemler hormonal bozukluklara yol açarak sperm üretiminde ve fonksiyonlarında ciddi problemlere yol açarak erkek kaynaklı infertiliteye (kısırlık) neden olmaktadır. 

Hipotalamus ve hipofiz bezinde olası problemler=

1) Tek gen mutasyonları ( Hipotalamus ve hipofiz bezinden üretilen hormonların yapısında bozukluklara neden olur)

2) Hipotalamus ve hipofiz tümörleri

3) Hipotalamus ve hipofiz bezindeki hücreleri tahrip eden hastalıklar 

4) Prolaktin hormonunda artış 

5) Hormon üretimini bozan bazı ilaçların kullanımı

6) Kronik hastalıklar

7) Enfeksiyonlar (menenjit vb…)

8) Obezite

Yukarda maddeler halinde belirttiğimiz tüm bu problemler hipotalamus ve hipofiz bezinin düzgün ve sağlıklı bir şekilde hormon üretmesini engelleyerek sperm üretiminde ve kalitesinde bozulmalara yol açan hormonal problemlere neden olmaktadır.

Bu nedenle sperm parametrelerinde ciddi bozukluk saptanan hastalarda istenen hormon testlerinde (FSH, LH, androjen vb…) anormallik çıkması durumunda mutlaka bir üroloji uzmanı ve gerekirse endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilip gerekli tedavilerin uygulanması gerekmektedir. 

Sonuç olarak; bu tip durumlarda öncelikle hormonal bozukluklara neden olan durumun detaylı bir şekilde araştırılarak saptanması ve gerekli tedavi başlanarak sperm parametrelerinde ki bozukluk düzeltilmelidir. 

Similar Posts