Endometriozise Bağlı Kısırlık Tedavisi

Endometriozise bağlı kısırlık (infertilite) problemi olan kadınlarda öncelikle yapılması gereken, çiftin infertilite açısından detaylı şekilde değerlendirilmesi ve temel infertilite değerlendirilmesinde kullanılan testlerin (HSG, sperm analizi, yumurtlamanın tespiti, bazal hormon testleri) uygulanmasıdır.

Endometriozise Bağlı Kısırlık Tedavisinde Hangi Tedaviler Uygulanabilmektedir?

  • Bekleme Tedavisi
  • Ameliyatla tüplerin ve yumurtalıkların anatomisinin düzeltilmesi
  • Aşılama tedavisi
  • Tüp bebek tedavisi

Bu Tedavilerden Hangisi Tercih Edilmeli? Hangi Kriterlere Göre Tedavi Şekli Belirlenmeli?

I) Yaş

II) Yumurtalık rezervi

III) İnfertilite (kısırlık) süresi

IV) Diğer infertilite (kısırlık) nedenlerinin eşlik edip etmemesi

Yukarda belirtilmiş olan kriterler göz önünde bulundurularak hangi tedavi yönteminin

uygulanacağına karar verilmektedir.

35 yaş altında, hafif derecede endometriozis olan olgularda tedavi başlanmadan, gebelik için belirli bir süre beklenebilmektedir. Bekleme süresi boyunca gebelik elde edilememesi durumunda aşılama tedavisi uygulanmaktadır.

Şiddetli endometriozisi (çikolata kisti hastalığı) olan kadınlarda bekleme tedavisi ile gebelik elde etme şansı oldukça düşüktür. Bu nedenle aşılama veya tüp bebek tedavisini tercih etmek daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır.

Endometriozise ek olarak saptanan diğer infertilite nedenlerinin varlığında, infertilite nedenine bağlı olarak tedavi şekli tamamen değişebilmektedir.

Kısırlık tedavisi amacıyla ameliyat yapılmalı mıdır? Kimlere uygulanmalıdır?

Bu konu tartışmalı olup günümüzde tartışılmaya devam edilmektedir. Hafif derecede endometriozisi (çikolata kisti hastalığı) olan olgularda ameliyatın gebelik oranlarını arttırdığını belirten çalışmalar mevcuttur.

Ancak ileri evre endometriozis olgularında ameliyatın gebelik oranları arttıracağını bildiren kanıtlar çok zayıftır. Ayrıca ileri evre endometriozis olgularının cerrahi tedavisi ciddi deneyim gerekmektedir ve komplikasyon oranları (yumurtalık rezervinin azalması, yumurtalığın alınma riski vb..) azımsanmayacak düzeydedir. Bu nedenlerle; cerrahi tedavinin sadece gebelik oranlarını arttırmak amacıyla uygulanması önerilmemektedir.

Endometrioması (Çikolata Kisti) ve İnfertilitesi Olan Kadınlar Çikolata Kisti Nedeniyle Ameliyat Edilmeli midir?

Bu kadınlarda uygulanacak cerrahi tedavinin (kistin çıkartılması) en önemli olumsuz etkisi yumurtalık rezervini ciddi derecede azaltma riskinin olmasıdır. Ayrıca endometriomanın cerrahi tedavisinin gebelik olasılığını arttırdığını gösteren yeterli sayıda çalışma mevcut değildir.

Bu nedenlerle; infertil kadınlarda endometrioma cerrahisinin kararı, diğer faktörlerin de (yaş, yumurtalık rezervi, her iki overde kist olması, diğer infertilite nedenlerinin varlığı) göz önünde bulundurularak verilmesi gerekmektedir.

Similar Posts